Hans Kleppens vandrekrus til Kråkeroe-staulen

http://dyrskun.no/side/62/102/Ku


Sumaren 2011 hadde me dagleg besøk av to jasar (hare). Her er ein av dei.