Kråkeroe-staulen 2017

Årets sommarsesong er nå godt i godt igang og produksjonen av knåost, sm¸r og rjome går for fullt.


Kyr og kalvar kosar seg med frodig fjellgras og gjev oss den beste mj¸lka og såleis dei gode produkta.
Det er ei stor glede å produsere mat i godt samspel mellom natur, dyr og menneske. Spesielt hyggeleg når produkta fell i smak hjå våre kundar.
Me har open staule kvar dag frå kl 12.00 til 17.00. Me kan servere rjomegraut ved bestilling på f¸rehand, ring 458 72 979.

Me ynskjer velkomen til Kråkeroe-staulen


Desse to unge herrane får rester frå produksjonen, f.eks. myse